หินนำโชค

หินมงคล ความเชื่อเรื่อง หินนำโชค นั้นมีมาช้านานแล้ว พบได้ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก ในแต่ละ วัฒนธรรม ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับหินมงคลที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ว ความเชื่อเรื่องหินมงคลถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับศรัทธาของแต่ละบุคคล ไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถช่วยเสริมดวงชะตาได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หินมงคลก็ถือเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม และสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้

หินมงคล ประจำวันเกิดปี 2567 แบ่งตามวันเกิด ดังนี้

วันอาทิตย์

หินมงคล

หินมงคลวันอาทิตย์ หินไทเกอร์อาย (Tiger’s Eye) เชื่อว่าช่วยเสริมความแข็งแรง สุขภาพดี และความกล้าหาญ

ความหมาย: หินไทเกอร์อายเป็นหินที่มีพลังแห่งดิน เชื่อว่าช่วยเสริมความแข็งแรง สุขภาพดี และความกล้าหาญ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนักหรือต้องออกแรงมาก ๆ ช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง ทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้มีความกล้าหาญ กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรค

วันจันทร์

หินมงคล

หินมงคลวันจันทร์ หินโรสควอตซ์ (Rose Quartz) เชื่อว่าช่วยเสริมความรัก ความสัมพันธ์ และความเมตตากรุณา

ความหมาย: หินโรสควอตซ์เป็นหินที่มีพลังแห่งความรัก เชื่อว่าช่วยเสริมความรัก ความสัมพันธ์ และความเมตตากรุณา เหมาะสำหรับคนที่อยากมีความรักหรือต้องการเสริมความสัมพันธ์กับคนรัก ช่วยให้จิตใจอ่อนโยน เมตตากรุณา เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

วันอังคาร

หินมงคล

หินมงคลวันอังคาร หินทับทิม (Ruby) เชื่อว่าช่วยเสริมความอำนาจ บารมี และความโชคดี

ความหมาย: หินทับทิมเป็นหินที่มีพลังแห่งไฟ เชื่อว่าช่วยเสริมความอำนาจ บารมี และความโชคดี เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยให้มีอำนาจบารมี เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ

วันพุธ

หินมงคล

หินมงคลวันพุธ หินไพลิน (Sapphire) เชื่อว่าช่วยเสริมสติปัญญา สมาธิ และความรอบคอบ

ความหมาย: หินไพลินเป็นหินที่มีพลังแห่งน้ำ เชื่อว่าช่วยเสริมสติปัญญา สมาธิ และความรอบคอบ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ หรือการวางแผน ช่วยให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม สมาธิจดจ่อ และรอบคอบ

วันพฤหัสบดี

หินมงคล

หินมงคลวันพฤหัสบดี หินมรกต (Emerald) เชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง

ความหมาย: หินมรกตเป็นหินที่มีพลังแห่งอากาศ เชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภ ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยให้มีโชคลาภ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ และเจริญรุ่งเรือง

วันศุกร์

หินมงคลวันศุกร์ หินเพทาย (Aquamarine) เชื่อว่าช่วยเสริมความอ่อนโยน เมตตากรุณา และความโชคดี

ความหมาย: หินเพทายเป็นหินที่มีพลังแห่งน้ำ เชื่อว่าช่วยเสริมความอ่อนโยน เมตตากรุณา และความโชคดี เหมาะสำหรับคนที่ทำงานที่ต้องอาศัยความอ่อนโยน การช่วยเหลือผู้อื่น หรือต้องการเสริมความสัมพันธ์กับคนรัก ช่วยให้จิตใจอ่อนโยน เมตตากรุณา เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และมีโชคดี

วันเสาร์

หินมงคล

หินมงคลวันเสาร์ หินไหมทอง (Golden Rutile) เชื่อว่าช่วยเสริมความมั่งคั่ง โชคลาภ และความรุ่งเรือง

ความหมาย: หินไหมทองเป็นหินที่มีพลังแห่งไฟ เชื่อว่าช่วยเสริมความมั่งคั่ง โชคลาภ และความรุ่งเรือง เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ช่วยให้มีเงินทองไหลมาเทมา ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ และเจริญรุ่งเรือง

ติดตามเคล็ดลับสายมู :: ปี่เซียะ