เครื่องรางของขลัง ควมเชื่อของ สิ่งของ

เครื่องรางของขลัง คืออะไร?

เครื่องรางของขลัง เป็นวัตถุหรือวัสดุที่เชื่อกันว่ามีพลังหรืออำนาจพิเศษเหนือธรรมชาติ มักถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ครอบครองจากอันตราย โชคร้าย หรือเพื่อดลบันดาลให้เกิดความโชคดี ความสำเร็จ หรือสิ่งปรารถนาต่างๆ เครื่องราง มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเชื่อ และ วัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่น เครื่องรางของขลังที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ ตะกรุด ผ้ายันต์ ปลัดขิก พระเครื่อง และ วัตถุมงคล อื่นๆ เช่น รูปสัตว์มงคล หินมงคล พืชมงคล เป็นต้น

เครื่องรางของขลัง สามารถแบ่งประเภทได้หลายวิธี ดังนี้

แบ่งตามการใช้งาน เครื่องรางของขลังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เครื่องรางที่ใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ครอบครอง และเครื่องรางที่ใช้เพื่อดลบันดาลให้เกิดความโชคดี ความสำเร็จ หรือสิ่งปรารถนาต่างๆ แบ่งตามการใช้วัสดุที่นำมาสร้าง เครื่องรางของขลังสามารถแบ่งออกได้ตามวัสดุที่ใช้สร้าง เช่น โลหะ หนังสัตว์ ไม้ หิน ผ้า เป็นแบ่งตามรูปแบบลักษณะ เครื่องรางของขลังสามารถแบ่งออกได้ตามรูปแบบลักษณะ เช่น รูปสัตว์ รูปอวัยวะเพศ รูปสิ่งของต่างๆ เป็นต้น แบ่งตามระดับชั้น เครื่องรางของขลังสามารถแบ่งออกได้ตามระดับชั้น เช่น เครื่องรางที่สร้างขึ้นโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง หรือเครื่องรางที่สร้างขึ้นโดยบุคคลทั่วไป

เครื่องรางที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่

เครื่องรางของขลัง

ภาพจาก:: เจษฎา วิชาเรือง อ.ด้า

ตะกรุด เป็นวัตถุมงคลรูปแท่งยาว มักทำจากแผ่นโลหะ หรือหนังสัตว์ จารึกด้วยคาถาอาคม ตะกรุดเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจในการปกป้องคุ้มครองผู้คนจากอันตรายต่างๆ เช่น สัตว์ร้าย โจรผู้ร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บ ตะกรุดที่ได้รับความนิยมใช้กันมากในสมัยโบราณ ได้แก่ ตะกรุดมหาอุตม์ ตะกรุดคงกระพันชาตรี ตะกรุดเมตตามหานิยม เป็นต้น

เครื่องรางของขลัง

ผ้ายันต์ เป็นผ้าที่เขียน หรือ พิมพ์ด้วยคาถาอาคม ผ้ายันต์มีประวัติมาอย่างยาวนาน ในประเทศไทย ผ้ายันต์เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจในการปกป้องคุ้มครองผู้คนจากอันตรายต่างๆ เช่น สัตว์ร้าย โจรผู้ร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บ ผ้ายันต์ที่นิยมใช้กันมากในสมัยโบราณ ได้แก่ ผ้ายันต์ห้าแถว ผ้ายันต์สามเหลี่ยม ผ้ายันต์พญานาค เป็นต้น

ภาพจาก:: https://www.ตรีมูรติ.com/

ปลัดขิก เป็นวัตถุมงคลรูปอวัยวะเพศชาย โดยเชื่อกันว่ามีพลังอำนาจในการปกป้องคุ้มครองผู้คนจากอันตรายต่างๆ เช่น สัตว์ร้าย โจรผู้ร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บ ปลัดขิกที่นิยมใช้กันมากในสมัยโบราณ ได้แก่ ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปลัดขิกหลวงพ่อเปิ่น วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปลัดขิกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง

เครื่องรางของขลัง

ภาพจาก:: https://prakumkrong.com/

พระเครื่อง เป็นวัตถุมงคลรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้า ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว เชื่อกันว่าพระเครื่องมีพลังอำนาจในการปกป้องคุ้มครองผู้ครอบครองจากอันตรายต่างๆ เช่น สัตว์ร้าย โจรผู้ร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระเครื่องสามารถดลบันดาลให้เกิดความโชคดี ความสำเร็จ หรือสิ่งปรารถนาต่างๆ อีกด้วย

วิธีใช้เครื่องรางของขลัง

วิธีใช้เครื่องราง ของขลัง ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องรางของขลังและความเชื่อของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เครื่องรางของขลังควรบูชาด้วยความเคารพศรัทธา และปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามศีลธรรม จึงจะได้ผลดี

สายมูห้ามพลาดอ่านต่อที่ :: Mutelu